مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

صنایع فوم

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
صنایع پلی استایرن زاگرسیک دستگاه دیگ بخار 6000 پوندفارس
سازه فوم خوزستان (مهیا فوم )دو دستگاه دیگ بخار 11000 و 7000 پوندخوزستان
کرد فومیک دستگاه دیگ بخار و اکومولاتورکرمانشاه
پلاستو فومیک دستگاه دیگ بخار 7000 پونداردبیل
آقای فزونی و نگهدارییک دستگاه دیگ بخاراردبیل
کارگستران نواندیش سمادیگ بخار، سختیگیر، اکومولاتورخراسان رضوی
نگین فومیک دستگاه دیگ بخار 7000 پوندخراسان رضوی
بهین فوم رضوییک دستگاه دیگ بخارخراسان رضوی
اطلس فوم دلیجانیک دستگاه دیگ روغن داغ 1،500،000مرکزی
نماد نگین میهنیک دستگاه دیگ بخار 11000 پوند بر ساعتآذربایجان شرقی
بهینه پلاستوفوم پارسینایک دستگاه دی اریتور به ظرفیت 3 متر مکعب بر ساعتمازندران
شرکت ارس فومیک دستگاه دیگ بخار به ظرفیت 3000 کیلوگرم بر ساعتاردبیل
بنیان فوم البرزیک دستگاه آکومولاتورگلستان

بستن منو