مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

سایر صنایع

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستانصنعت
سیمان صوفیانیک دستگاه ديگ روغن داغ، دو دستگاه الکتروپمپ سيركولاسيون، یک دستگاه الکتروپمپ انتقال روغن و چهار دستگاه مبدل حرارتي گرمکنآذربایجان شرقیصنایع سیمان
اطلس فیلمیک دستگاه دیگ روغن داغالبرزصنایع چاپ
نیکان تجارتیک دستگاه دیگ بخارتهراندکوراسیون داخلی
شرکت طلای داران صنعت فرآیندیک دستگاه دیگ بخارتهرانپروژه و مهندسی
ایران مالیک دستگاه دیگ بخارتهرانمجتمع تجاری
شرکت مهندسین مشاور لارتهرانپروژه و مهندسی
شرکت بهره برداری آب منطقه غرب تهرانیک دستگاه سرج تانکتهرانآب و فاضلاب تهران
کشت و صنعت گلبهار خرم زر2 دستگاه دیگ آب گرمخراسان رضویگلخانه
شرکت پلاتیک دستگاه دیگ روغن داغ 2.000.000 کیلو کالری و کوره کروگیت و مشعلقزوینصنایع چاپ
فدک میبد یزدیک دستگاه ديگ بخار 7000 پوندیزدکاشی و سرامیک
تعاونی ستاره ایساتیس یزدیک دستگاه دیگ بخارهفت هزاریزدصنایع چاپ

بستن منو